Senast publicerat 07-02-2022 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 68/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1388/2013 (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum18.11.2021FöredragandeFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigUpi TalsiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

18.11.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

23.11.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1246
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

tulltarifferjordbruksprodukterindustriproduktionkvoterförordningarEuropeiska unionen