Senast publicerat 16-02-2022 15:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 69/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till det europeiska forskningsinfrastrukturkonsortiet för framställning, analys, förvaring och distribution av genetiskt modifierade musmodeller (anslutning till INFRAFRONTIER ERIC-konsortiet)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum18.11.2021FöredragandeUndervisnings- och kulturministerietFöredragandeundervisningsrådRiina VuorentoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

18.11.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

23.11.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

forskningsverksamhetbiomedicingentekniksamarbeteinfrastrukturmösslaboratorierEuropeiska unionen