U 7/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.09.2019
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandefinansråd
Marketta  Henriksson
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum12.09.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum17.09.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/1042
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbudgeter  euroområdet  EU-länder  konkurrenskraft  förordningar  ekonomisk politik  Europeiska unionen 
Senast publicerat 07-10-2019 10:07