U 70/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021–2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021–2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.07.2018
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Mika  Pikkarainen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum13.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum10.10.2018
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum29.06.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kulturutskottet
+ Finansutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1215
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1217
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1218
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1219
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1224
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1255
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1257
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1268
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordforskning  innovationer  forskare  vetenskap  konkurrenskraft  kärnenergi  rymden  fusionsenergi  samföretag  Europeiska unionen 
Senast publicerat 29-06-2020 16:25