Senast publicerat 09-12-2021 17:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 70/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om en ram för åtgärder som ska säkerställa försörjning av krisnödvändiga medicinska motåtgärder i händelse av ett hot mot folkhälsan på unionsnivå

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.11.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanUlla NärhiStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

26.11.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

30.11.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1028
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

folkhälsahotnödsituationerläkemedelmedicinteknisk utrustningkrishanteringEU-länderförordningarEuropeiska unionen