Senast publicerat 05-05-2021 14:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 71/2020 rd

Statsrådets skrivelse om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om motståndskraft hos kritiska enheter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum28.01.2021FöredragandeInrikesministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEero  KytömaaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

28.01.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1795
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

störningarinfrastrukturoffentlig serviceförsörjningsberedskapEU-länderinre marknadkrishanteringEU-direktivEuropeiska unionen