Senast publicerat 04-04-2022 11:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 71/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum02.12.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertSamuli MiettinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

02.12.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

07.12.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0247
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsstödEU-länderinre marknadanmälningspliktregionstödriskfinansieringsmå och medelstora företagforskningsverksamhetinnovationsverksamhetklimatpolitikmiljöpolitikförordningarEuropeiska unionenEuropeiska kommission