Senast publicerat 29-04-2022 15:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 73/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum13.01.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHeini  HuotarinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

13.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1313
Hänvisning till Eutori
EU/2021/1338
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

politisk reklamval (samhälleliga händelser)Europaparlamentsvalpartierstiftelserreklam (marknadsföring)EU-länderEuropeiska unionen