U 74/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum09.08.2018
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredragandeöverdirektör
Mikael  Nyberg
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum16.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1233
Hänvisning till EU-dokument
Sökordtrafiknät  trafikleder  energiöverföring  datakommunikation  järnvägar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14-12-2018 16:55