Senast publicerat 23-02-2022 16:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 74/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ändring av rådets direktiv (direktiven om unionsmedborgarnas rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet och vid kommunala val)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum13.01.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHeini  HuotarinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

13.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1327
Hänvisning till Eutori
EU/2021/1331
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

rösträttEuropaparlamentsvalval (samhälleliga händelser)röstningvalbarhetdemokratideltagandearbetskraftens rörlighetmedborgareEuropeiska unionen