U 75/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum09.08.2018
FöredragandeMiljöministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Pekka  Harju-Autti
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum16.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0835
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  luftvård  klimatskydd  finansiering  EU-länder  klimatförändringar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14.12.2018 17:04