Senast publicerat 16-02-2022 15:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 75/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut (Undertecknande av protokollet om säkerhetsrätter som gäller jordbruks-, byggindustri- och gruvdriftsutrustning på Europeiska unionens vägnar)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum20.01.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådPekka PulkkinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2017/1410
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

säkerheter (ekonomi)finansieringinternationella överenskommelsermaskinerapparaterbyggnadsindustrigruvindustrilantbrukregisterEU-länderEuropeiska unionen