Senast publicerat 28-02-2022 16:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 76/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum20.01.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJanne KanervaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1399
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

brott (juridik)hatpropagandakriminalisering (straffbeläggning)lagberedningbrottsbekämpninggrundrättigheterEuropeiska unionen