Senast publicerat 16-12-2022 13:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 76/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum22.09.2022FöredragandeMiljöministerietFöredragandemiljörådOlli OjalaStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

22.09.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

27.09.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/509/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

naturens mångfaldrekonstruktion (återskapande av naturtillstånd)ekosystem (ekologi)klimatpolitikförsörjningsberedskapEU-förordningarEuropeiska unionen