Senast publicerat 28-02-2022 16:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 77/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum20.01.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLauri RautioStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet, lagutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0417
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

nätbrottbevisinternationellt samarbetemyndighetssamarbeteinternationella överenskommelserEU-länderratificeringEuroparådetEuropeiska unionen