Senast publicerat 18-02-2022 14:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 78/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU och av rådets beslut 2005/671/RIF när det gäller digitalt informationsutbyte i samband med terrorismärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum20.01.2022FöredragandeJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigJoni KorpinenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1360
Hänvisning till Eutori
EU/2021/1364
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

informationsutbyteantiterrorismbrottsbekämpningEU-länderinternationellt samarbeteterrorismbrott (juridik)registerförordningardigitalisering (process)EU-direktivEuropeiska unionenEurojust