Senast publicerat 23-02-2022 16:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 79/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om ändring av förordningen (EU) nr 600/2014 och till direktiv om ändring av direktivet 2014/65/EU (MiFIR)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum20.01.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådPaula KirppuStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1324
Hänvisning till Eutori
EU/2021/1343
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

värdepappersmarknadenöppenhethandelpriser (kostnader)informationsförmedlingderivatmarknaderEU-direktivförordningarEuropeiska unionen