U 8/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Meddelande om utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.09.2019
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredragandehandelsråd
Olli  Hyvärinen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum26.09.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum01.10.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0247
Hänvisning till EU-dokument
Sökordstatsstöd  förordningar  anmälningsplikt  inre marknad  befrielse  finansiering  Europeiska unionen 
Senast publicerat 18-10-2019 16:16