Senast publicerat 23-02-2022 16:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 80/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/760 i fråga om tillämpningsområdet för europeiska långsiktiga investeringsfonders godtagbara tillgångar och investeringar, kraven på investeringsportföljens sammansättning och diversifiering, penninglån och andra fondbestämmelser samt kraven på auktorisation, investeringspolitik och driftsvillkor (ELTIF)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum20.01.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTiina HeinonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

21.01.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

24.01.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/1332
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

placeringsfonderstrategiervärdepappersmarknadeninlösningmarknadsföringEuropeiska unionen