U 81/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering.

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.08.2018
FöredragandeInrikesministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Pauliina  Eskola
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum23.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1264
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1265
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1266
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1267
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordasylpolitik  invandrarpolitik  fonder  inre säkerhet  gränssäkerhet  visum  tullövervakning  regionalpolitik  tredjeländer  antiterrorism  Europeiska socialfonden  Europeiska unionen  Europeiska regionala utvecklingsfonden 
Senast publicerat 30-05-2019 06:32