U 84/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (miljörapporteringsförordningen)

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum06.09.2018
FöredragandeMiljöministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Petri  Liljaniemi
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum06.09.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum11.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1156
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmiljörapportering  förordningar  miljöpolitik  informationssystem  öppen data  tidtabeller  uppföljning  förenhetligande  Europeiska unionen 
Senast publicerat 9.10.2018 14:04