Senast publicerat 01-03-2023 14:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 85/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på unionens marknad (COM(2022) 453 final)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum10.11.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertNadine Hellberg-LindqvistStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

10.11.2022
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

15.11.2022
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1227/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

tvångsarbeteprodukterförsäljningsförbudförbudinre marknadEU-förordningarEuropeiska unionen