U 86/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och om kommissionens förslag till ett mellanstatligt avtal om överföring av bidrag till stabiliseringsstödsfonden

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.09.2018
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandeunderstatssekreterare
Tuomas  Saarenheimo
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum14.09.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum18.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Stora utskottets arbetsdelegation
+ Stora utskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1171
Hänvisning till EU-dokument
Sökordinvesteringar  stabilisering (ekonomi och samhälle)  ekonomisk politik  fonder  internationella överenskommelser  valutaunioner  finansiering  EU-länder  Europeiska unionen 
Senast publicerat 28-11-2018 15:28