U 88/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021–2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet.

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.09.2018
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Mika  Kukkonen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum27.09.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum02.10.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum31.03.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum24.06.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum05.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum02.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Finansutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1245
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1258
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordutrikespolitik  fonder  fred  tredjeländer  närområden  mänskliga rättigheter  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14-07-2020 16:58