U 89/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för integrerad strukturbiologi (anslutning till Instruct-ERICkonsortiet)

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum04.10.2018
FöredragandeUndervisningsministeriet
Föredragandeundervisningsråd
Riina  Vuorento
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum04.10.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum09.10.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbiologi  forskningsverksamhet  molekylärbiologi  celler  forskningsapparatur  Europeiska unionen 
Senast publicerat 21-11-2018 15:31