U 9/2017 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum02.02.2017
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Markku  Kinnunen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum02.02.2017
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum07.02.2017
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum04.12.2018
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2016/1735
Hänvisning till EU-dokument
Sökordelbranschen  risker  EU-länder  samarbete  elavbrott  eldistribution  konsumenter  förordningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 11.9.2019 16:34