Direkt till innehållet

U 9/2020 rd

Senast publicerat 08-10-2020 15:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 9/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19-garantifond)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Referens
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum23.04.2020FöredragandeFinansministerietFöredragandefinansrådKristina  SarjoStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

23.04.2020
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Kompletterande skrivelse

28.04.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Talmannens beslut meddelat i plenum

28.04.2020
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

05.05.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad

08.05.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0096

Sökord

fondercoronavirussmittsamma sjukdomarsmå och medelstora företagföretagsstödEU-länderborgenEuropeiska unionen