Senast publicerat 10-12-2021 13:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 95/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum25.10.2018FöredragandeInrikesministerietFöredragandeenhetschefMatti PitkäniittyStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

01.11.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

06.11.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Kompletterande skrivelse

18.02.2019
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1528
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

gränsbevakningssektionersjöbevakningssektionerämbetsverkEU-länderförordningaravvisningpersonalbefogenhetergrundlagsenlighetpolisentullverkettredjeländerEuropeiska unionenMigrationsverketDiskrimineringsombudsmannen