U 95/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.10.2018
FöredragandeInrikesministeriet
Föredragandeenhetschef
Matti  Pitkäniitty
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum01.11.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum06.11.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum18.02.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1528
Hänvisning till EU-dokument
Sökordgränsbevakningssektioner  sjöbevakningssektioner  ämbetsverk  EU-länder  förordningar  avvisning  personal  befogenheter  grundlagsenlighet  polisen  tullverket  tredjeländer  Europeiska unionen  Migrationsverket  Diskrimineringsombudsmannen 
Senast publicerat 13-05-2020 15:25