U 96/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.10.2018
FöredragandeInrikesministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Berit  Kiuru
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum01.11.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum06.11.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1527
Hänvisning till EU-dokument
Sökordillegal invandring  tredjeländer  avvisning  EU-länder  direktiv  asylrätt  utvisning  förvarstagande  gränsövervakning  datasekretess  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-05-2019 06:32