Senast publicerat 01-06-2021 10:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo VLF 1/2015 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

(Tidigare behandling RP 55/2014 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Vilande lagförslag Tagits upp till behandling

Datum22.04.2015UndertecknareTalmanskonferensenDet vilande lagförslaget togs upp när valperioden inleddes.

Remissdebatt

16.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet

Bordläggning av betänkandet

21.10.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2015.

En behandling

22.10.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

En behandling

23.10.2015
Riksdagen förkastade det vilande lagförslaget VLF 1/2015 rd (RP 55/2014 rd). Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

26.10.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

03.11.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat23.06.2015
Behandlingen avslutad15.10.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

grundlagarvalkretsarÅlandriksdagsledamöterriksdagsvalRiksdagsmannaval