VLF 1/2015 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

(Tidigare behandling RP 55/2014 rd)

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning73 § i grundlagen
Tagits upp till behandling
Datum22.04.2015
UndertecknareTalmanskonferensen
Det vilande lagförslaget togs upp när valperioden inleddes.
Remissdebatt
Plenum
Datum16.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet
 
Behandling
Plenum
Datum16.06.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.10.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum21.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
En behandling
Plenum
Datum22.10.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
En behandling
Plenum
Datum23.10.2015
Riksdagen förkastade det vilande lagförslaget VLF 1/2015 rd (RP 55/2014 rd). Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum26.10.2015
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum03.11.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat23.06.2015
Behandlingen avslutad15.10.2015
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgrundlagar  valkretsar  Åland  riksdagsledamöter  riksdagsval  Riksdagsmannaval 
Senast publicerat 01-03-2017 11:00