Senast publicerat 29-01-2021 17:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo VLF 1/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Stadfäst
08.11.2019
Författningssamlingen
1065/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Vilande lagförslag Tagits upp till behandling

Datum24.04.2019UndertecknareTalmanskonferensenDet vilande lagförslaget togs upp när valperioden inleddes.

Remissdebatt

14.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019.

En behandling

15.10.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 1/2019 rd (RP 135/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.10.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad08.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ÅlandsjälvstyrelsekonsumentrådgivningKonkurrens- och konsumentverket