Senast publicerat 23-08-2016 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo VLF 2/2015 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
Stadfäst
21.08.2015
Författningssamlingen
1084/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Vilande lagförslag Tagits upp till behandling

Datum22.04.2015UndertecknareTalmanskonferensenDet vilande lagförslaget togs upp när valperioden inleddes.

Remissdebatt

16.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet

Bordläggning av betänkandet

25.06.2015
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 26.6.2015.

En behandling

26.06.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2015 rd (RP 217/2014 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

29.06.2015
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

29.06.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat17.06.2015
Behandlingen avslutad23.06.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Ålandsjälvstyrelsehusdjurlandskapssjälvstyrelsesmittsamma sjukdomar