Senast publicerat 14-06-2021 11:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo VLF 2/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Stadfäst
28.02.2020
Författningssamlingen
98/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Vilande lagförslag Tagits upp till behandling

Datum24.04.2019UndertecknareTalmanskonferensenDet vilande lagförslaget togs upp när valperioden inleddes.

Remissdebatt

14.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2019.

En behandling

11.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

En behandling

13.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2019 rd (RP 320/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.12.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad10.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Ålandsjälvstyrelselag för Ålandlandskap (provinser)beskattningkommunalskattutjämningsjälvstyrelseanslag (ekonomi)