Ministrarnas bindingar
SR
1
2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Sipilä och ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och Berner)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen och som gäller medlemmarna i den regering som utnämnts de 29 maj 2015. 
Helsingfors den 11 juni 2015  
Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
Understatssekreterare
Timo
Lankinen
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Sipilä Juha Petri 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Äger följande förmögenhet tillsammans med hustrun: Skogshemman i Uleåborg och Muhos, sammanlagt ca 180 ha. Fastigheter i eget bruk, varav de mest betydande är egnahemshusen i Kempele och Sibbo. Dessutom betydande finansieringstillgångar placerade i följande placeringsinstrument som Nordea Bank Finland Abp och Helsingfors OP Bank Abp tillhandahåller privatpersoner: Nordea Pensionsplacering, Nordea Sparlivförsäkring 2 st., Nordea Capital Private (avkastningskorg) samt OP Tillväxträntekonto. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Kapitalinkomster från finansieringstillgångarna och skogshemmanen. Enligt skattedeklarationen för 2014 uppgår kapitalinkomsterna från ovannämnda förmögenhet till sammanlagt 74 950 euro.  
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Kommunfullmäktige i Kempele, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 5 juni 2015 
Juha Sipilä 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Timo Soini 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Elisa Abp 50 aktier 
Metso Abp 20 aktier 
Outokumpu Oyj 150 aktier 
Wärtsilä Oyj Abp 20 aktier 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 130 000 euro tillsammans med frun. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Ledamot av Esbo stadsfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Medlem av Vermon Ravirata Oy:s styrelse 
Finlands landsbygdspartis och Sannfinländarnas stödstiftelse, vice ordförande 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 10 juni 2015 
Timo Soini 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Alexander Stubb 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
En del i en pensionsfond och en pensionsförsäkring 
Pensionsfond: Europaparlamentet, summa 47 074 euro 
Aurum Pensionsförsäkring, summa 72 870,21 euro 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
European Sport Services Oy (familjeföretag) med informationsförmedling och licensiering inom sport och idrott som verksamhetsområde. 
Jag är medlem i företagets styrelse och innehar 8/30 av aktierna i företaget. 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egnahemshus i Esbo tillsammans med makan 
25 % av min pappas lägenhet (Bostadsaktiebolag Salpa, Lövängsvägen 3 H, 00340 Helsingfors) (ärvd) 
Andra betydande inkomstkällor: 
Utdelning från företaget European Sport Services Oy 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar -  
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 679 068,74 euro tillsammans med makan 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Samlingspartiets ordförande från och med den 24 juni 2014 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Helsingfors den 10 juni 2015 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Anu Vehviläinen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Radhus-aktielägenhet i Joensuu 
Fritidsbostad i Kontiolahti 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
274 000 euro, varav 264 000 euro i bostadslån och lån för fritidsbostad samt 
10 000 euro i lån för valkampanjen 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Penningautomatföreningen, styrelsemedlem. Begärt avsked från och med den 3 juni. 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 9 juni 2015 
Anu Vehviläinen 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Juha Rehula  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Neo Industrial B 20 st.; PHP Holding Oy 2 st. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Etta (22,5 m2) i Helsingfors 
Tomt (3170 m2) i Hollola 
Skogsmark (8,7 ha) i Mäntsälä 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån (renovering) 31 616,38 tillsammans med makan, dvs. 1/2 av nämnda lånebelopp 
Lån (bostad) 46 305,56 tillsammans med makan, dvs. 1/2 av nämnda lånebelopp 
Lån (skogsmark) 10 183,50 
Lån (val m.m.) 16 043,50 
Kredit, fortlöpande 30 957,30 
Avbetalningskontrakt (bil) 9 254,33 
Konsumtionskredit (2 st. tot.) 6 084,13 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Keva, styrelseledamot begäran om avsked inlämnad 1.6.2015 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Hollola, ledamot 
Päijät-Häme förbund, styrelseledamot begäran om avsked inlämnad 1.6.2015 
Filha ry, fullmäktigeledamot begäran om avsked inlämnad 1.6.2015 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 10 juni 2015 
Juha Rehula  
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Petteri Orpo 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Biotie Therapies 5 000 st., Kone 60 st., Metso 50 st., Neste Oil 150 st., Nokia 802 st., Oriola-KD B 240 st., UPM 300 st., Ponsse 200 st., Raisio 500 st., Talvivaara 6 500 st. 
Fondandelar: 
OP-Amerika Index A 67,6140 st., OP-Kina A 3,4461 st., OP-pensionsbesparing 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: Bostad (Åbo) 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Andel av bostadslån 27 400 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Åbo Mässcentrum, förvaltningsrådet 
Snellman-säätiö, styrelsen, TPS-säätiö, styrelsen 
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö, ordförande 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Åbo stadsfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Egentliga Finlands förbund, suppleant i landskapsförbundet 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 10 juni 2015 
Petteri Orpo 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Lenita Toivakka 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
En andel på 2 % av familjeföretaget CM-Toivakka Oy 
En andel på 15 % av aktierna i affärsfastigheten Kiinteistö Oy Mikkelin Porrassalmenkatu17 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
CM-Toivakka Oy, med placerings- och fastighetsverksamhet som verksamhetsområde 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egnahemshus i S:t Michel tillsammans med maken 
Bostad i Helsingfors tillsammans med maken 
Fritidsbostad och skogshemman tillsammans med maken 
½ av placeringsbostad i Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Utdelningar och bilförmån från CM-Toivakka Oy och hyresinkomster från affärsfastigheten 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för affärsfastighet 120 000 euro; Bostadslån 97000 euro för bostaden i Helsingfors 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Samlingspartiets Kvinnoförbund, ordförande 
Landskapsfullmäktige för Södra Savolax landskapsförbund, ledamot 
Stadsfullmäktige i S:t Michel, ledamot 
NaSy – Naiset Yhdessä ry, ordförande 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag har lämnat in begäran om avsked från uppdraget som ordförande för landskapsfullmäktige för Södra Savolax landskapsförbund. 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 9 juni 2015  
Lenita Toivakka 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Sanni Grahn-Laasonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Inget eget ägande. Min make äger cirka tre procent av företaget Oy 10monkeys.com Ltd, som gör matematikspel för barn. Aktierna förvärvades i oktober 2013. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Höghusbostad i Helsingfors tillsammans med maken 
Radhusbostad i Forssa tillsammans med maken 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part 
Två bostadslån tillsammans med maken, sammanlagt 588330,7 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Vice ordförande, Samlingspartiet r.p. 
Styrelsemedlem, Naiset Yhdessä ry 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Stadsfullmäktige i Forssa, vice ordförande 
Kyrkofullmäktige i Forssa, medlem 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 10 juni 2015 
Sanni Grahn-Laasonen 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Afarak group 2000 st., Componenta 690 st., Metso 70 st., Outokumpu 480 st., Outotec 400 st., Pöyry 400 st., Valmet 70 st. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Jordbruksfastighet 20 ha, 1/3 av ett ca 40 ha stort skogshemman, 1/6 av ett ca 45 ha stort skogshemman, ett egnahemshus i Ruokolahti, en bostadsaktie i Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån tillsammans med makan 85 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Ruokolahti, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
WWF: ledamot i förvaltningsrådet: begäran om avsked inlämnad 
Neste Oil: avgått 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 10 juni 2015 
Kimmo Tiilikainen 
 
 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Olli Rehn 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Verkisto Oy, majoritetsinnehav, ingen aktiv verksamhet 
Exel Oy, 800 st. aktier, sammanlagt värde 6 560 € 
Fonder, sammanlagt ca 26 600 € 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Familjens egen bostad, Helsingfors, 148,5 m2 
Familjens semesterbostad, S:t Michel, 150 m2, äger hälften 
Placeringsbostad, Helsingfors, 73 m2, 290 000 € 
Placeringsbostad, S:t Michel, 108 m2, 165 000 € 
De ovannämnda äger jag tillsammans med min hustru Merja Rehn. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Sammanlagt 407 000 € i bostadslån och lån för förrättat boskifte 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Världsekonomiforumet (WEF), ordförande i rådet för offentlig ekonomi och social trygghet 2014–2016; Women in Parliaments Global Forum (WIP), medlem i förvaltningsrådet 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Verkisto Oy, styrelsemedlem 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 9 juni 2015 
Olli Rehn 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Jussi Lauri Juhani Niinistö 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar -  
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån tillsammans med makan (andel av lånet 169 000 €) 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Paasikivi-Samfundets delegation, medlem 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Nurmijärvi, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 9 juni 2015 
Jussi Niinistö 
 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Jari Lindström 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Sommarbostad 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: Bostadslån 70 000 €, lån för sommarbostad 58 000 €, sammanlagt 128 000 € 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Ledamot av stadsfullmäktige i Kouvola (andra vice ordförande) 
Styrelsemedlem i Kymmenedalens förbund (andra vice ordförande) 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 8 juni 2015 
Jari Lindström 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Hanna Mäntylä 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ca 35 000 (bil- och övrigt lån) 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Suomen Perusta, ajatuspaja, styrelsemedlem (avskedsansökan inlämnad) 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Lapplands förbund, styrelsemedlem (avskedet träder i kraft 1.9.2015), Sannfinländarna r.p., 2. vice ordförande 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Lapplands förbund, regeringsmedlem 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid 
som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 11 juni 2015 
Hanna Mäntylä 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Anne Berner 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Oy Vallila Interior Ab 
en andel på 60,52 % i familjeföretaget 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 
50 % 
 
 
 
 
Lumo Störsvik Oy  
 
8 st. aktier 
Soprano  
 
 
36585 st. aktier 
Stockmann B 
 
174 st. aktier 
Lapland Food Holding Oy 
102 st. aktier 
SingOn Oy  
 
5000 st. aktier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Oy Vallila Interior Ab (familjeföretag), vars verksamhetsområde är partihandel med textilier 
Styrelseordförande, ägarandel 60,52 % 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Placeringsbostad i Helsingfors 
Placeringsbostad i Esbo 
Placeringsbostad i Vanda 
Affärslokal (placering) i Helsingfors 
Semesterbostad i Spanien 
Korsnäsvägen 19, 2/8 av en tomt i Esbo 
 
Andra betydande inkomstkällor: 
Utdelningar från Vallila Interior Oy och hyresinkomster från placeringsbostäderna och affärsfastigheten 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för placeringsbostad saldo ca 420 000 euro 
Lån för placeringsbostad saldo ca 98 000 euro 
Lån för semesterbostad ca 275 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Oy Vallila Interior Ab, koncernen och koncernbolagen, styrelseordförande och medlem 
 
 
 
 
 
 
Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd, styrelseordförande 
Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, styrelseordförande 
Fastighets Ab Nya Barnsjukhuset, styrelseordförande 
Women Corporate Directors Finland ry, styrelseordförande 
Stiftelsen Kvarteret Victoria, styrelsemedlem 
Stiftelsen för Hjärtforskning, styrelsemedlem 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 9 juni 2015 
 
Anne Berner  
 
Senast publicerat 07-03-2017 09:26