Ministrarnas bindingar
SR
1
2016 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och Berner)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 25 februari 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Understatssekretare
Timo
Lankinen
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Timo Soini 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Elisa Oyj 50 aktier 
Metso Oyj 20 aktier 
Outokumpu Oyj 150 aktier 
Wärtsilä Oyj Abp 20 aktier 
ÄNDRING: Outotec Oyj 200 aktier 
ÄNDRING: Sampo Oyj 20 aktier 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Bostadslån [130 000] 125 000 euro tillsammans med frun. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Medlem av Esbos stadsfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Medlem av Vermon Ravirata Oy:s styrelse 
Finlands landsbygdspartis och Sannfinländarnas stödstiftelse, vice ordförande 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Alexander Stubb 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
En del i en pensionsfond och en pensionsförsäkring 
Pensionsfond: Europaparlamentet, ca 47 074 euro 
ÄNDRING: Aurum Pensionsförsäkring, ca [72 870] 75 000 euro 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
European Sport Services Oy (familjeföretag) med informationsförmedling och licensiering inom sport och idrott som verksamhetsområde. 
Jag är medlem i företagets styrelse och innehar 8/30 av aktierna i företaget. 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egnahemshus i Esbo tillsammans med makan 
25 % av lägenhet i Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Utdelning från företaget European Sport Services Oy 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar -  
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Bostadslån [679 068] 654 000 euro tillsammans med makan 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Anu Vehviläinen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: - 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: - 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Radhus-aktielägenhet i Joensuu 
Fritidsbostad i Kontiolahti 
Andra betydande inkomstkällor:  
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part:  
ÄNDRING: [274 000] 253 000 euro i bostadslån och lån för fritidsbostad  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
ÄNDRING: Valamo-Säätiö, medlem i delegationen 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:  
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Juha Rehula  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Neo Industrial B 20 st. 
PHP Holding Oy 2 st. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Etta (22,5 m2) i Helsingfors 
Tomt (3170 m2) i Hollola 
Skogsmark (8,7 ha) i Mäntsälä 
Andra betydande inkomstkällor:  
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part:  
ÄNDRING: 
Lån (renovering) [31 616,39] 26 116,75 euro tillsammans med makan  
Lån (bostad) [46 305,56] 42 963,16 euro tillsammans med makan 
Lån (skogsmark) [10 183,50] 6 039,11 euro 
Lån (val m.m.) [16 043,50] 11 999,93 euro 
Kredit, fortlöpande [30 957,30] 28 027,06 euro 
Avbetalningskontrakt (bil) [9 254,33] 20 944,93 euro 
Konsumtionskredit (2 st. tot.) [6 084,13] 5 612,67 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Hollola, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Petteri Orpo 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Biotie Therapies 5 000 st., Kone 60 st., ÄNDRING: [Metso 50 st]., Neste Oil 150 st., Nokia 802 st., Oriola-KD B 240 st., UPM 300 st., Ponsse 200 st., Raisio 500 st., Talvivaara 6 500 st. 
Fondandelar: 
OP-Amerika Index A 67,6140 st., OP-Kina A 3,4461 st. 
OP-pensionsbesparing 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostad (Åbo) 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Andel av bostadslån [27 400] 25 000 euro + ytterligare kredit 10 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Åbo Mässcentrum, förvaltningsrådet 
Snellman-säätiö, styrelsen, TPS-säätiö, styrelsen 
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö, ordförande 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Åbo stadsfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Egentliga Finlands förbund, suppleant i landskapsförbundet 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Lenita Toivakka 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
En andel på 2 % av familjeföretaget CM-Toivakka Oy 
En andel på 15 % av aktierna i affärsfastigheten Kiinteistö Oy Mikkelin Porrassalmenkatu 17 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
CM-Toivakka Oy, med placerings- och fastighetsverksamhet som verksamhetsområde 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Egnahemshus i S:t Michel tillsammans med maken 
Bostad i Helsingfors tillsammans med maken 
Fritidsbostad och skogshemman tillsammans med maken 
½ av placeringsbostad i Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Utdelningar och bilförmån från CM-Toivakka Oy och hyresinkomster från affärsfastigheten 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för affärsfastighet 120 000 euro 
ÄNDRING: Bostadslån [97 000] 112 000 euro för bostaden i Helsingfors 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
ÄNDRING: Tanhuvaaran Säätiö, medlem i delegation 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
ÄNDRING: [Samlingspartiets Kvinnoförbund, ordförande], avgått 31.12.2015 
Landskapsfullmäktige för Södra Savolax landskapsförbund, ledamot 
Stadsfullmäktige i S:t Michel, ledamot 
NaSy – Naiset Yhdessä ry, ordförande 
ÄNDRING: Snellman-Säätiö, styrelsemedlem 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Sanni Grahn-Laasonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Inget eget ägande. Min make äger cirka tre procent av företaget Oy 10monkeys.com Ltd, som gör matematikspel för barn. Aktierna förvärvades i oktober 2013. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Höghusbostad i Helsingfors tillsammans med maken 
Radhusbostad i Forssa tillsammans med maken 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part 
ÄNDRING: Två bostadslån tillsammans med maken, sammanlagt [588 330] 573 561 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Vice ordförande, Samlingspartiet r.p. 
Styrelsemedlem, Naiset Yhdessä ry 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Stadsfullmäktige i Forssa, vice ordförande 
Kyrkofullmäktige i Forssa, medlem 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Kimmo Tiilikainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Afarak group 2000 st., Componenta 690 st., Metso 70 st., Outokumpu 480 st., Outotec 400 st., Pöyry 400 st.,Valmet 70 st. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Jordbruksfastighet 20 ha, 1/3 av ett ca 40 ha stort skogshemman, 1/6 av ett ca 45 ha stort skogshemman, ett egnahemshus i Ruokolahti, en bostadsaktie i Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Bostadslån tillsammans med makan [85 000] 60 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Ruokolahti, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Olli Rehn 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Verkisto Oy, majoritetsinnehav 
ÄNDRING:  
Exel Oy, 800 st. aktier, sammanlagt värde [6 560] 4 968 euro 
Fonder, sammanlagt ca [26 600] 7 170 euro 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Familjens egen bostad, Helsingfors, 148,5 m2 
Familjens semesterbostad, S:t Michel, 150 m2, äger hälften 
Placeringsbostad, Helsingfors, 73 m2,  
Placeringsbostad, S:t Michel, 108 m2,  
De ovannämnda äger jag tillsammans med min hustru Merja Rehn. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Sammanlagt [407 000] 396 000 euro i bostadslån och lån för förrättat boskifte 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Världsekonomiforumet (WEF), ordförande i rådet för offentlig ekonomi och social trygghet 2014–2016 
Women in Parliaments Global Forum (WIP), medlem i förvaltningsrådet 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Jussi Lauri Juhani Niinistö 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Bostadslån tillsammans med makan (andel av lånet [169 000] 160 000 euro) 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Paasikivi-Samfundets delegation, medlem 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Jari Lindström 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Sommarbostad, bostad i Kuusankoski (till salu) 
Andra betydande inkomstkällor:  
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part:  
ÄNDRING: Bostadslån tillsammans med makan [70 000] 302 200 euro (bostaden till salu), lån för sommarbostad [58 000] 63 900 euro, sammanlagt 366 100 euro (50 %) 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Ledamot av stadsfullmäktige i Kouvola (andra vice ordförande)  
Styrelsemedlem i Kymmenedalens förbund (andra vice ordförande) 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:  
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Hanna Mäntylä 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Ca. [35 000] 50 000 euro (bil- och övrigt lån) 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Sannfinländarna r.p., 2 vice ordförande 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Anne Berner 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Oy Vallila Interior Ab en andel på 60,52 % i familjeföretaget  
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 50 %  
Lumo Störsvik Oy 8 st. aktier 
ÄNDRING: [Soprano] [36585 st aktier] 
Stockmann B 174 st. aktier 
Lapland Food Holding Oy 102 st. aktier 
SingOn Oy 5000 st. aktier  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Oy Vallila Interior Ab (familjeföretag), vars verksamhetsområde är partihandel med textilier 
Styrelseordförande, ägarandel 60,52  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Placeringsbostad i Helsingfors 
Placeringsbostad i Esbo 
Placeringsbostad i Vanda 
Affärslokal (placering) i Helsingfors 
Semesterbostad i Spanien 
Korsnäsvägen 19, 2/8 av en tomt i Esbo 
 
Andra betydande inkomstkällor: 
Utdelningar från Vallila Interior Oy och hyresinkomster från placeringsbostäderna och affärsfastigheten 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING:  
Lån för placeringsbostad saldo ca [420 000] 405 000 euro 
Lån för placeringsbostad saldo ca [98 000] 77 000 euro 
Lån för semesterbostad saldo ca [275 000] 450 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Oy Vallila Interior Ab, koncernen och koncernbolagen, styrelseordförande och medlem 
 
 
 
 
 
 
Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd, styrelseordförande 
Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, styrelseordförande 
Fastighets Ab Nya Barnsjukhuset, styrelseordförande 
Women Corporate Directors Finland ry, styrelseordförande 
Stiftelsen Kvarteret Victoria, styrelsemedlem 
Stiftelsen för Hjärtforskning, styrelsemedlem 
ÄNDRING: Helsingin Diakonissalaitos, medlem i förvaltningsrådet 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Senast publicerat 07-03-2017 09:26