Ministrarnas bindingar
SR
1
2017 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner och Mykkänen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 9 februari 2017 
Statsminister
Juha
Sipilä
Understatssekreterare
Timo
Lankinen
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Timo Soini 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Elisa Abp 50 aktier 
Metso Abp 20 aktier 
Outokumpu Oyj 150 aktier 
Wärtsilä Oyj Abp 20 aktier 
Outotec Oyj 200 aktier 
Sampo Abp 20 aktier 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Bostadslån [125 000] 108 000 euro tillsammans med frun 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Medlem av Esbos stadsfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Medlem av Vermon Ravirata Oy:s styrelse 
SMP:n Tukisäätiö och Perussuomalaisten Tukisäätiö, vice ordförande 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Anu Vehviläinen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: - 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: - 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Radhusaktielägenhet i Joensuu 
Fritidsbostad i Kontiolahti 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: [253 000] 260 000 euro, (234 000 euro i bostadslån och lån för fritidsbostad, 26 000 euro i billån). 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Valamo säätiö, medlem i delegationen 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Juha Rehula  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Neo Industrial B 20 st. 
PHP Holding Oy 2 st. 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Etta (22,5 m2) i Helsingfors 
Tomt (3170 m2) i Hollola 
Skogsmark (8,7 ha) i Mäntsälä 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: 
Lån (renovering) [26 116 e] 16 603 euro tillsammans med makan, dvs. 1/2 av nämnda lånebelopp 
Lån (bostad) [42 963 e] 37 153 euro tillsammans med makan, dvs. 1/2 av nämnda lånebelopp 
Lån (skogsmark) [6 039 e] 0 euro 
Lån (val m.m.) [11 999 e] 6 813 euro 
Kredit, fortlöpande [28 027 e] 30 155 euro 
Avbetalningskontrakt (bil) [20 944 e] 16 579 euro 
Konsumtionskredit (2 st. tot.) [ 5 612 e] 5 505 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Hollola, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Kimmo Tiilikainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Afarak group 2000 st., Componenta 690 st., Metso 70 st., Outokumpu 480 st., Outotec 400 st., Pöyry 400 st., ÄNDRING: [Valmet 70 st.] 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Jordbruksfastighet 20 ha, ÄNDRING: 1/3 av ett ca 80 ha stort skogshem, ett egnahemshus i Ruokolahti, en bostadsaktie i Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: [Bostadslån tillsammans med makan 60 000 euro] 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Ruokolahti, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Jussi Lauri Juhani Niinistö 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Bostadslån tillsammans med makan (andel av lånet [160 000 euro] 141 000 euro) 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Paasikivi-Seura - Paasikivi-Samfundets delegation, medlem 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Anne Berner 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Oy Vallila Interior Ab en andel på 30,35 % i familjeföretaget  
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 50 %  
Lumo Störsvik Oy 8 st. aktier 
Stockmann B 174 st. aktier 
ÄNDRING: Lapland Food Holding Oy [122 st.] 0 st. aktier 
SingOn Oy 5000 st. aktier  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Oy Vallila Interior Ab (familjeföretag), vars verksamhetsområde är partihandel med textilier. 
Styrelseordförande, ägarandel 30,35 % 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Placeringsbostad i Helsingfors 
Placeringsbostad i Esbo 
Placeringsbostad i Vanda 
Affärslokal (placering) i Helsingfors 
Semesterbostad i Spanien 
Andra betydande inkomstkällor:  
Utdelningar från Vallila Interior Oy och hyresinkomster från placeringsbostäderna och affärsfastigheten 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part:  
Lån för placeringsbostad saldo ca 393 000 euro 
Lån för placeringsbostad saldo ca 66 000 euro 
Lån för semesterbostad ca 439 000 euro 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu, ägarandel 15, 50 %, aktierna har pantsatts för ansvarsförbindelser i Oy Vallila Interior Ab. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  
Förvaltnings- och förtroendeuppdrag i Vallila-företagen: 
Oy Vallila Interior Ab, styrelseordförande, koncernens moderbolag 
Oy Vallila Collection Ab, styrelseledamot, koncernbolag  
Oy Vallila Contract Ab, styrelseledamot, koncernbolag 
Oy Vallila Interior International Ltd, styrelseordförande, koncernbolag 
Oy Interior Capital Ab, styrelseordförande, koncernbolag 
Oy Interior Invest Ab, styrelseordförande, koncernbolag 
As Oy Espoon Rantatähdyke, styrelseledamot, koncernbolag 
Laurinkallio Oy, styrelseledamot, koncernbolag 
Kiinteistö Oy Focus Gate Logistics, styrelseledamot, koncernbolag 
Menstoor Oy, styrelseordförande, koncernbolag 
Fembition Oy, styrelseledamot och verkställande direktör, koncernens intressebolag 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15, styrelseordförande 
Övriga förvaltnings- och förtroendeuppdrag: 
Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd, styrelseordförande 
Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, styrelseordförande 
Fastighets Ab Nya Barnsjukhuset, styrelseordförande 
Women Corporate Directors Finland ry, styrelseordförande 
Stiftelsen Kvarteret Victoria, styrelsemedlem 
Stiftelsen för Hjärtforskning, styrelsemedlem 
Helsingfors Diakonissanstalt, ledamot i förvaltningsrådet 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:  
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Kai Mykkänen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Sampo A 10 aktier 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostad i Esbo tillsammans med makan 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: Bostadslån på [108 000 euro] 98 000 euro för bostaden i Esbo tillsammans med makan  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
ÄNDRING: [Styrelseordförande, Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry] 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 07-03-2017 09:25