Ministrarnas bindingar
SR
2
2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vehviläinen och Virolainen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 1 mars 2018 
Statsminister
Juha
Sipilä
Understatssekreterare
Timo
Lankinen
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Anu Vehviläinen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Radhus-aktielägenhet i Joensuu 
Fritidsbostad i Kontiolahti 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
ÄNDRING: [260 000 euro] 228 000 euro, ([234 000 euro] 215 000 euro i bostadslån och lån för fritidsbostad, [26 000 euro] 13 000 euro billån). 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Valamo-Säätiö, medlem i delegationen 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Anne-Mari Virolainen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Caverion Corporation 113 st. 
Fortum 200 st. 
Kone B 90 st. 
Neste 125 st. 
Nokia 550 st. 
Nokian Renkaat 60 st. 
Nordea Bank 85 st. 
Novo Nordisk B 65 st. 
Sampo 70 st. 
Sanoma 250 st. 
Wärtsilä 70 st. 
YIT-yhtymä 113 st. 
Seligson OMXH25 UCITS ETF 25 st. 
Golfaktier, Harjattula golf och Hartola golf 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Hälften av ett egnahemshus i Lundo 
Hälften av en fritidsbostad i Sysmä 
Hälften av en aktielägenhet i Helsingfors (i eget bruk) 
Hälften av en placeringsbostad i Helsingfors 
Hälften av en placeringsbostad i Åbo (färdigställd den 31 augusti 2018) 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för bostadsaktierna i Helsingfors 175 400 euro 
Borgen för dotterns bostadslån och betalningsförmåga tillsammans med maken 98 200 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Lundo, vice ordförande 
Pohjola-Norden ry, styrelseordförande (jag avhåller mig från att sköta uppdraget tills det upphör den 26 april 2018) 
Sydvästra Finlands Muskelhandikappförening rf, styrelseordförande (jag avhåller mig från att sköta uppdraget tills det upphör i september 2018) 
Tankesmedjan Toivo, styrelsens vice ordförande (jag avhåller mig från att sköta uppdraget tills det upphör i april 2018) 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Egentliga Finlands landskapsstyrelse 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 01-03-2018 14:23