Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 2/2020 rd

Ministrarnas bindingar
SR
2
2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar. 
Helsingfors den 17 juni 2020 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Matti
Vanhanen
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §)  
Minister: Timo Harakka  
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:  
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Adapteo 569, Ahlstrom-Munksjö 350, Alibaba Group Holding 50, Altia 544, Bavarian Nordic 800, Bayer 150, Cargotec 100, Caverion 1500, Cramo 569, Daimler 30, Delta Air Lines 80, E-On SE 900, F-Secure 2800, FedEx 50, Fortum 1300, Harvia 323, Icon 60, Ilkka 1 262, Ilkka 2 198, Investor 250, JD com. 200, Kemira 400, Kesko 25, Konecranes 600, Lassila & Tikanoja 400, Metso 200, Metsä Board 600, Neste 1 400, Nokia 1 000, Nokian Tyres 350, Nordea Bank 2 000, Novo Nordisk 250, Orion 500, Outokumpu 500, Ponsse 100, Stora Enso 400, Valmet 200, Volkswagen 70, Volvo 200, Wärtsilä 1 000. Börsvärde 8.6.2020: 339 980 euro. Äänekosken Kaupunkisanomat Oy 34/100 aktier, Aido Healthcare Oy 10/941 aktier, Kansakunta Oy (100 %, affärsverksamheten lagts ned 11.6.2019), ägande: Cargotec 300, Caverion 250, Kone 550, Nordea 60, Sampo 600, Börsvärde 8.6.2020: 62 361 euro. Deslax Oy (Helsinki Seagulls) 100/36.440  
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Fonderna Aberdeen Indian Equity 24,923; East Capital Balkan 629,2619; Nordnet Indexfond Finland 29,7177; LokalTapiola Välfärd 102,82; Pyn Elite 201,8420. Marknadsvärde 8.6.2020: 68 675 euro. Ärvd bostad och placeringsbostäder i Jyväskylä (2), Helsingfors (2), Nystad och Äänekoski, anskaffnings- och beskattningsvärde sammanlagt ca 350 000 euro.  
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för inkomstens förvärvande 301 189 euro.  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Ledamot av fullmäktige, HOK-Elanto  
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 17-06-2020 14:06