Ministrarnas bindingar
SR
3
2016 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen on statsrådsmedlemmarnas bindningar (Risikko, Berner, Mykkänen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för statsrådsmedlemmarna Risikkos och Mykkänens bindningar och de ändringar till minister Berners redogörelser som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors de 29 juni 2016 
Statsministerns ställföreträdare, utrikesminister
Timo
Soini
Chef för avdelningen
Janne
Kerkelä
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Paula Risikko 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Hälften av ett egnahemshus, Seinäjoki 
Hälften av en bostad, Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Finlands Hjärtförbund rf., ordförande 
Valio Ab, etiska delegationen, medlem 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Seinäjoki stadsfullmäktige, medlem 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 28 juni 2016 
Paula Risikko 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Anne Berner 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Oy Vallila Interior Ab 
en andel på 30,35 % [förr 60,52 %] 
 
 
 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 
50 % 
 
 
 
 
Lumo Störsvik Oy  
 
8 st. aktier 
Stockmann B 
 
174 st. aktier 
Soprano 
 
0 st 
Lapland Food Holding Oy 
122 st. aktier 
SingOn Oy  
 
5000 st. aktier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Oy Vallila Interior Ab (familjeföretag), vars verksamhetsområde är partihandel med textilier 
Styrelseordförande, ägarandel 30,35 % 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Placeringsbostad i Helsingfors 
Placeringsbostad i Esbo 
Placeringsbostad i Vanda 
Affärslokal (placering) i Helsingfors 
Semesterbostad i Spanien 
Andra betydande inkomstkällor: 
Utdelningar från Vallila Interior Oy och hyresinkomster från placeringsbostäderna och affärsfastigheten 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för placeringsbostad saldo ca 393.000 euro [förr 405.000 €] 
Lån för placeringsbostad saldo ca 66.000 euro [förr 77.000 €] 
Lån för semesterbostad ca 439.000 euro [förr 450.000 €] 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu, ägarandel 15, 50 %, aktierna har pantsatts för ansvarsförbindelser i Oy Vallila Interior Ab. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 28 juni 2016 
Anne Berner  
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
 
Minister: Kai aMykkänen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Sampo A 10 aktier 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Bostad i Esbo tillsammans med makan 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån på 108.000 € för bostaden i Esbo tillsammans med makan  
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Styrelseordförande, Suomalainen Energiaklubi ry 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 28 juni 2016 
Kai Mykkänen 
Senast publicerat 07-03-2017 09:27