Senast publicerat 27-11-2021 12:30

Ministrarnas bindingar SR 3/2021 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Saarikko och Kurvinen)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för statsrådsmedlemmars bindningar. 

Helsingfors den 17 juni 2021 
Statsminister 
Sanna 
Marin 
 
Lagstiftningsråd 
Sanna 
Helopuro 
 

Bilaga 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §)  

Minister: Annika Saarikko  

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS:  

Aktieägande och annat ägande i företag:  

OP-pensions- och fondförsäkring sammanlagt cirka 58 000 euro 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  

Bostadsaktie i Esbo, ägs tillsammans med maken 

Egnahemshus i Oripää, ägs tillsammans med maken 

Andra betydande inkomstkällor:  

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part:  

Bostadslån cirka 390 000 euro tillsammans med maken  

Lån för renovering av bostad cirka 123 000 euro, varav cirka 3/5 tillsammans med maken  

Billån cirka 20 500 euro tillsammans med maken  

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  

Tiukulastiftelsen, styrelseledamot  

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Oripää kommunfullmäktige, medlem 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 

Minister: Antti Kurvinen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Altia Plc 235 st., Atria Plc A 101 st., Cargotec Oyj 15 st., Elisa Corporation 52 st., Finnair Oyj 1903 st., Fondia Oyj 179 st., Fortum Corporation 114 st., 

Ilkka-Yhtymä Oyj, serie 1, 275 st., Ilkka-Yhtymä Oyj, serie 2, 180 st., KONE Corporation 41 st., Metso Outotech Oyj 194 st., Metsä Board Oyj 39 st., Neste Corporation 25 st., Olvi Plc A 32 st., Orion Corporation A 39 st., Saga Furs Oyj C 124 st., Sampo Plc A 24 st., Taaleri Oyj 135 st., UPM-Kymmene Corporation 10 st., Wärtsilä Corporation 90 st., YIT Corporation 265 st., Neles Corporation 37 st., Stockmann Plc 187 st., Stora Enso Oyj A 52 st., Trainer's House Plc 676 st. 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Börsnoterade (ETF) fondandelar: 

iShares Core MSCI World UCITS ETF 22 st.,  

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) 7 st., 

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 13 st., 

Xtrackers Bloomberg Commodity ex...lture & Livestock Swap UCITS ETF 22 st., 

Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1C 13 st.,  

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D 98 st., 

Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C 226 st., 

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 32 st., 

Xtrackers MSCI EM Latin Americ 33 st., 

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C 76 st., 

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 15 st., 

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C 5 st. 

Fondandelar i Nordnets, S-bankens och Sparbankens placeringsfonder sammanlagt cirka 20 000 euro 

Placeringar på cirka 500 euro i masskuldebrevslån till företag i tjänsten Vauraus Suomi Oyj  

Bostadsaktie i Esbo 

1/2 andel av en sommarstugefastighet i Kuusamo 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Bostadslån cirka 131 000 euro 

Billån cirka 19 000 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Delegationen för Suomen 4H-liitto (avsked begärts 31.5.2021) 

Centern i Finland r.p., medlem i partistyrelsen (tar slut i november 2021) 

Centern i Finland r.p., medlem i partifullmäktige 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Folkpensionsanstaltens revisorer, medlem (avsked begärts 31.5.2021) 

Delegationen för frontveteranfrågor i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, medlem (avsked begärts 31.5.2021) 

Kauhava stadsfullmäktige, 1:a vice ordförande (fullmäktigeperioden tar slut i slutet av juli 2021) 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.