Senast publicerat 27-11-2021 12:31

Ministrarnas bindingar SR 5/2019 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 10 oktober 2019 
Statsministerns ställföreträdare, näringsminister 
Katri 
Kulmuni 
 
Regeringsråd 
Arno 
Liukko 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Timo Harakka 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Ahlstrom-Munksjö 350, Alibaba Group Holding 50, Altia 544, Bavarian Nordic 800, Cargotec 100, Caverion 1500, Cramo 569, Daimler 30, Delta Air Lines 80, E-On SE 900, F-Secure 2800, FedEx 50, Fiskars 500, Fortum 800, Harvia 323, Icon 60, Ilkka 1 262, Ilkka 2 198, Investor 250, JD com. 200, Kemira 400, Kesko 25, Konecranes 300, Lassila & Tikanoja 400, Metso 200, Metsä Board 600, Neste 1200, Nokia 1000, Nokian Tyres 350, Nordea Bank 950, Novo Nordisk 250, Orion 580, Outokumpu 500, Ponsse 100, Stora Enso 400, Volkswagen 70, Valmet 200, Volvo 200. Börsvärde 9.6.2019: 273 828 euro. Äänekosken Kaupunkisanomat Oy 34/100 aktier. Aido Healthcare Oy 10/941 aktier. 

Kansakunta Oy (100 %, affärsverksamheten lagts ned 11.6.2019); ägande: Cargotec 300, Caverion 250, Kone 800, Sampo 600, YIT 250. Börsvärde 9.6.2019: 75 442 euro. Deslax Oy (Helsinki Seagulls) 100/36.440 

 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Fonderna Aberdeen Indian Equity 24,923; East Capital Balkan 629,2619; Nordnet Superfonden Finland 29,7177; LokalTapiola Välfärd 102,82; Pyn Elite 201,8420. Marknadsvärde 9.6.2019: 69 126 euro. Ärvd bostad och placeringsbostäder i Jyväskylä (2), Nystad och Äänekoski, anskaffnings- och beskattningsvärde sammanlagt ca 190 000 euro. 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksklass och grund för skulder och andra ekonomiska ansvar; även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 

Lån för inkomstens förvärvande 218 303 euro. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.