Ministrarnas bindingar
SR
6
2016 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (minister Lintilä)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen redogörelsen för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 29 december 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Statssekreterare
Paula
Lehtomäki
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Mika Tapani Lintilä 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde:  
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Ägnahemshus i Toholampi. Bostad i Helsingfors. 
Andra betydande inkomstkällor:  
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part:  
Bostadslån 116 000 e 
Konsumtionslån 50% 27 000 e 
Gemensam borgen för dotterns bostadslån 137 000 e 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar:  
(ordförandeskapet i Finlands Hippos rf upphör 31.12.2016) 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Kommunfullmäktige i Toholampi, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag:Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 29 december 2016 
Senast publicerat 07-03-2017 09:27