Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 7/2020 rd

Ministrarnas bindingar
SR
7
2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Saramo)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar. 
Helsingfors den 17 december 2020 
Statsminister
Sanna
Marin
Statssekreterare
Henrik
Haapajärvi
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Jussi Antero Saramo 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom:  
Bostad tillsammans med sambon 
Andra betydande inkomstkällor:  
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Lån för egen bostad 90 357 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Ledamot av Vanda stadsfullmäktige, medlem av Kevas delegation (Jag har begärt avsked från Keva) 
Andra betydande bindningar:  
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 17-12-2020 16:22