Veckoplan
Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 43/2019
Tisdag 22.10.2019 kl. 12.00
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 19/2019 vp - E 125/2016 vp har lämnats till kulturutskottet för kännedom. 
Utskottet antecknade ärendet för kännedom. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hörde: 
direktör
Paula
Tuovinen
Centret för konstfrämjande
verkställande direktör
Lasse
Saarinen
Finlands filmstiftelse
specialforskare
Sakarias
Sokka
Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore
ordförande
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
verkställande direktör
Mikko
Salonen
Finlands Olympiska Kommitté rf
generalsekreterare
Tero
Kuorikoski
Finlands Paralympiska Kommitte rf
ledande sakkunnig, sakkunnigläkare
Meri
Larivaara
Psykisk Hälsa Finland rf
direktör
Eino
Havas
Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Centralförbundet för Finlands Teaterorganisationer
Utbildningsstyrelsen
Statens idrottsråd
​Finlands Kommunförbund
sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hörde: 
direktör
Paula
Tuovinen
Centret för konstfrämjande
verkställande direktör
Lasse
Saarinen
Finlands filmstiftelse
specialforskare
Sakarias
Sokka
Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore
ordförande
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
verkställande direktör
Mikko
Salonen
Finlands Olympiska Kommitté rf
generalsekreterare
Tero
Kuorikoski
Finlands Paralympiska Kommitte rf
ledande sakkunnig, sakkunnigläkare
Meri
Larivaara
Psykisk Hälsa Finland rf
direktör
Eino
Havas
Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Konstnärsgillet i Finland
Finlands Symfoniorkestrar rf
Centralförbundet för Finlands Teaterorganisationer
Sanasto rf
Utbildningsstyrelsen
sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Onsdag 23.10.2019 kl. 11.30
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hörde: 
direktör, Karleby universitetscenter Chydenius
Tanja
Risikko
Universitetscentrens samarbetsforum
utvecklingschef
Minna-Maija
Salomaa
Universitetscentrens samarbetsforum
direktör
Ilari
Kurri
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
överombudsman
Antti
Arjava
Suomen Kulttuurirahasto
direktör
Matti
Numminen
Tanssin talo ry
verksamhetsledare
Virpi
Utriainen
Ung Företagsamhet rf
ordförande
Björn
Wallén
Fritt Bildningsarbete rf
verksamhetsledare
Viivi
Seirala
Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hörde: 
direktör, Karleby universitetscenter Chydenius
Tanja
Risikko
Universitetscentrens samarbetsforum
utvecklingschef
Minna-Maija
Salomaa
Universitetscentrens samarbetsforum
direktör
Ilari
Kurri
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
överombudsman
Antti
Arjava
Suomen Kulttuurirahasto
direktör
Matti
Numminen
Tanssin talo ry
verksamhetsledare
Virpi
Utriainen
Ung Företagsamhet rf
ordförande
Björn
Wallén
Fritt Bildningsarbete rf
verksamhetsledare
Viivi
Seirala
Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Suomenlinnan upseerikerho
sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
undervisnings- och kulturministeriet
Torsdag 24.10.2019 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktör
Laura
Rissanen
Bildningsarbetsgivarna rf
ordförande, rektor
Marko
Jokinen
Suomen Luokanopettajat ry
professor
Piia
Seppänen
Åbo universitet
doktor i teaterkonst
Jussi
Lehtonen
generalsekreterare
Rosa
Meriläinen
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
Teatercentrum rf
Informationscentret för Dans rf
universitetslektor
Venla
Bernelius
Helsingfors universitet
Förberedande debatt inleds. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
direktör
Laura
Rissanen
Bildningsarbetsgivarna rf
ordförande, rektor
Marko
Jokinen
Suomen Luokanopettajat ry
professor
Piia
Seppänen
Åbo universitet
doktor i teaterkonst
Jussi
Lehtonen
generalsekreterare
Rosa
Meriläinen
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Finlands facklitterära författare rf
Suomen Kirjailijaliitto r.y.
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
Teatercentrum rf
Förberedande debatt inleds. 
Fredag 25.10.2019 kl. 11.30
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Senast publicerat 23.10.2019 14:57