Veckoplan
Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019
Tisdag 10.12.2019 kl. 12.00
Kulturutskottets möten med intressenter
Utskottets eget ärende
Utskottet hörde: 
undervisningsråd
Tommi
Karjalainen
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Leena
Nissilä
Utbildningsstyrelsen
sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Torsdag 12.12.2019 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande 
Åtgärdsmotion om införande av ett kompensationssystem för militärtjänst vid ansökan till studier
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Åtgärdsmotion om att börja betala studiestöd under läroavtalsperioder
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Kulturutskottets möten med intressenter
Utskottets eget ärende
Utskottet hörde: 
rektor
Jari
Kuusisto
Vasa universitet
professor
Pirkko
Vartiainen
Vasa universitet
rektor
Jukka
Mönkkönen
Östra Finlands universitet
professor
Janne
Martikainen
Östra Finlands universitet
sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Fredag 13.12.2019 kl. 11.30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringsråd
Janne
Öberg
undervisnings- och kulturministeriet
utvärderingsexpert
Mika
Puukko
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Senast publicerat 13-12-2019 09:21