Veckoplan
Lagutskottet
Veckoplan för veckan 6/2020
Torsdag 6.2.2020 kl. 10.00
Åtgärdsmotion om att sätta i kraft ett förbud mot att använda smarttelefoner för att effektivisera övervakningen av fångar i öppna anstalter
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
justitieministeriet
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Utskottet hör: 
finansministeriet
justitieministeriet
Åklagarmyndigheten
Fredag 7.2.2020 kl. 9.15
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Utskottet hör: 
överinspektör
Päivi
Hieta
Migrationsverket
projektchef
Marjo
Alatalo
Helsingfors stad
ordförande
Yaron
Nadbornik
Judiska församlingen i Helsingfors
Senast publicerat 16.1.2020 13:54