Mötesplan
Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 6—25/2020
Veckan 6
Torsdag 6.2.2020 kl. 10.00
Fredag 7.2.2020 kl. 9.30
Veckan 7
Onsdag 12.2.2020 kl. 9.30
Torsdag 13.2.2020 kl. 10.00
Fredag 14.2.2020 kl. 9.30
Veckan 8
Tisdag 18.2.2020 kl. 10.30
Onsdag 19.2.2020 kl. 9.30
Torsdag 20.2.2020 kl. 10.00
Fredag 21.2.2020 kl. 9.30
Veckan 9
Onsdag 26.2.2020 kl. 9.30
Torsdag 27.2.2020 kl. 10.00
Fredag 28.2.2020 kl. 9.30
Veckan 10
Tisdag 3.3.2020 kl. 10.30
Onsdag 4.3.2020 kl. 9.30
Torsdag 5.3.2020 kl. 10.00
Fredag 6.3.2020 kl. 9.30
Veckan 11
Tisdag 10.3.2020 kl. 10.30
Onsdag 11.3.2020 kl. 9.30
Torsdag 12.3.2020 kl. 10.00
Fredag 13.3.2020 kl. 9.30
Veckan 12
Tisdag 17.3.2020 kl. 10.30
Onsdag 18.3.2020 kl. 9.30
Torsdag 19.3.2020 kl. 10.00
Fredag 20.3.2020 kl. 9.30
Veckan 13
Torsdag 26.3.2020 kl. 10.00
Veckan 14
Onsdag 1.4.2020 kl. 9.30
Torsdag 2.4.2020 kl. 10.00
Fredag 3.4.2020 kl. 9.30
Veckan 16
Tisdag 14.4.2020 kl. 10.30
Onsdag 15.4.2020 kl. 9.30
Torsdag 16.4.2020 kl. 10.00
Fredag 17.4.2020 kl. 9.30
Veckan 17
Tisdag 21.4.2020 kl. 10.30
Onsdag 22.4.2020 kl. 9.30
Torsdag 23.4.2020 kl. 10.00
Fredag 24.4.2020 kl. 9.30
Veckan 18
Tisdag 28.4.2020 kl. 10.30
Onsdag 29.4.2020 kl. 9.30
Veckan 19
Tisdag 5.5.2020 kl. 10.30
Onsdag 6.5.2020 kl. 9.30
Torsdag 7.5.2020 kl. 10.00
Fredag 8.5.2020 kl. 9.30
Veckan 20
Tisdag 12.5.2020 kl. 10.30
Onsdag 13.5.2020 kl. 9.30
Torsdag 14.5.2020 kl. 10.00
Fredag 15.5.2020 kl. 9.30
Veckan 21
Tisdag 19.5.2020 kl. 10.30
Onsdag 20.5.2020 kl. 9.30
Veckan 22
Tisdag 26.5.2020 kl. 10.30
Onsdag 27.5.2020 kl. 9.30
Torsdag 28.5.2020 kl. 10.00
Fredag 29.5.2020 kl. 9.30
Veckan 23
Tisdag 2.6.2020 kl. 10.30
Onsdag 3.6.2020 kl. 9.30
Torsdag 4.6.2020 kl. 10.00
Veckan 24
Tisdag 9.6.2020 kl. 10.30
Onsdag 10.6.2020 kl. 9.30
Torsdag 11.6.2020 kl. 10.00
Veckan 25
Tisdag 16.6.2020 kl. 10.30
Onsdag 17.6.2020 kl. 9.30
Senast publicerat 14-01-2020 16:57