Veckoplan
Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 3/2020
Tisdag 14.1.2020 kl. 9.00
Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
utrikesminister
Pekka
Haavisto
utrikesministeriet
riksåklagare
Raija
Toiviainen
Åklagarmyndigheten
biträdande riksåklagare
Jukka
Rappe
Åklagarmyndigheten
konsulär chef
Pasi
Tuominen
utrikesministeriet
kl. 10.00
Utskottet beslutar om offentlighet för utredningen. 
Utskottet beslutar skicka utredningen till de sakkunniga som ska höras i ärendet. 
Senast publicerat 13-01-2020 16:06