Veckoplan
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 42/2019
Tisdag 15.10.2019 kl. 12.15
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
arbetskraftspolitisk expert
Alli
Tiensuu
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
chefsekonomist
Patrizio
Lainá
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
ekonomisk expert
Heikki
Taulu
Akava ry
ledande expert
Vesa
Rantahalvari
Finlands näringsliv rf
expert
Albert
Mäkelä
Företagarna i Finland rf
verksamhetsledare
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
Ärendet har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuellt utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 11.11.2019. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
arbetskraftspolitisk expert
Alli
Tiensuu
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
chefsekonomist
Patrizio
Lainá
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
ekonomisk expert
Heikki
Taulu
Akava ry
ledande expert
Vesa
Rantahalvari
Finlands näringsliv rf
expert
Albert
Mäkelä
Företagarna i Finland rf
verksamhetsledare
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
Ärendet har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuellt utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 11.11.2019. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Onsdag 16.10.2019 kl. 11.30
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktör
Kaarina
Myyri-Partanen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd
diskrimineringsombudsman
Kirsi
Pimiä
Diskrimineringsombudsmannens byrå
utvecklingschef
Erja
Lindberg
​Finlands Kommunförbund
Delegationen för jämställdhetsärenden
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
direktör
Kaarina
Myyri-Partanen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd
diskrimineringsombudsman
Kirsi
Pimiä
Diskrimineringsombudsmannens byrå
utvecklingschef
Erja
Lindberg
​Finlands Kommunförbund
Delegationen för jämställdhetsärenden
Torsdag 17.10.2019 kl. 12.15
Fredag 18.10.2019 kl. 11.00
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
utvecklingschef
Helena
Ewalds
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
utvecklingschef
Helena
Ewalds
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande 
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Tuula
Andersin
social- och hälsovårdsministeriet
Senast publicerat 14.10.2019 16:39