Veckoplan
Framtidsutskottet
Veckoplan för veckan 6/2020
Fredag 7.2.2020 kl. 10.00
Framtidsutskottet
Tulevaisuusvaliokuntien maailmankokous
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
enhetschef
Sini
Paukkunen
utrikesministeriet
Senast publicerat 06-02-2020 10:18