Veckoplan
Underrättelsetillsynsutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019
Fredag 13.12.2019 kl. 14.00
Aktuella frågor kring civil underrättelseinhämtning
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
statsrådets säkerhetsdirektör
Ahti
Kurvinen
statsrådets kansli
enhetschef
Petri
Knape
inrikesministeriet
chef, polisråd
Antti
Pelttari
skyddspolisen
Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttranden. 
Aktuella frågor kring militär underrättelseinhämtning
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
statsrådets säkerhetsdirektör
Ahti
Kurvinen
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Harri
Ohra-aho
försvarsministeriet
underrättelsechef, generalmajor
Pekka
Toveri
Huvudstaben
Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttranden. 
Senast publicerat 12-12-2019 10:48