Veckoplan
Underrättelsetillsynsutskottet
Veckoplan för veckan 26/2019
Onsdag 26.6.2019 kl. 16.15
Regeringens årsberättelse 2018
Berättelse
Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Ärendet har lämnats till underrättelsetillsynsutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2019. 
Senast publicerat 24.6.2019 14:24